Ugrás a fő tartalomra

6500 Baja, Petőfi Sándor u. 3.


+36 79 521 080

Széchenyi 2020

Projektek


„TANULJUNK IDEGEN NYELVEKET!” GINOP-6.1.3-17

A projekt címe: Tanuljunk idegen nyelveket!

Projekt azonosítószáma: GINOP-6.1.3-17-2018-00018

Kedvezményezett neve: BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Támogatási összeg: 105 000 000 Ft

Támogatási arány: 100 %

Projekt kezdő dátuma: 2019.01.01.

Megvalósítás helyszíne: Baja

Az "Idegen nyelvi készségek fejlesztése" című pályázati felhívás alapján került lebonyolításra.

Fő célkitűzésünk, hogy a célcsoporthoz tartozó résztvevők idegennyelvi kompetenciákat szerezzenek, illetve a meglévőket erősítsék. Az „Tanuljunk idegen nyelveket!” című projekt közvetlen célcsoportja a 16 év feletti, a Bajai Szakképzési Centrum intézményeiben tanuló, Bács-Kiskun megye területén lakó lakosok, akik idegen-nyelvi készségekkel nem, vagy alacsony szinten rendelkeznek.

A Projekt nyitó sajtótájékoztatóról készült videó itt is megtekinthető: 
https://www.youtube.com/watch?v=JSPa0hJvRyY

Cikk:  A projektnyitóról készült cikk.

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma 2018. 02. 28.

Támogatás megítélésének dátuma 2018. 11. 07.

Projekt tervezett befejezése 2022. 03. 31.

Projektünk a Bajai Szakképzési Centrum vonzáskörzetében élő 16 év felettiek idegen nyelvi fejlesztését célozza meg, emelve ezzel régiónk és lakóinak gazdasági versenyképességét. A 700 fő képzett bevonásával megvalósuló nyelvi képzések során legalább 525 fő sikeresen elvégzi a képzést és tanúsítványt szerez. A projekt lehetőséget nyújt a Szakképzési Centrum számára, hogy olyan infrastrukturális fejlesztést hajtson végre, amely mind a pályázat megvalósítása során, mind pedig későbbiekben modern környezetben képezhesse tanulóit, támogatva ezzel a Digitális Oktatási Stratégiában leírtak megvalósulását. A projektbe képzettként bevontak legalább 40%-a hátrányos helyzetű. A képzésekbe a Szakképzési Centrum tanulói is bevonásra kerülnek. A képzéseket külső felnőttképző intézmény bevonásával kívánjuk megvalósítani. Ennek oka, hogy nyelvtanári és adminisztratív erőforrásunk már jelenlegi feladataink mellett is kihasznált. A nappali tagozaton heti 23-26 órát tanító kollégák további 50 esti képzésen oktatnak, amelyek heti 3-10 órás elfoglaltságot jelentenek képzésenként. Már ezen feladatok ellátására miatt is 10 óraadó tanárt kell alkalmaznunk.

Támogatási kérelmünkben megfogalmazott céljainak elérése érdekében az alábbi feladatokat tervezzük elvégezni, valamint a külső képzővel elvégeztetni:

1. Infrastrukturális fejlesztések megvalósításának szakmai elemei.

2. Szemléletformáló, motiváló pedagógus továbbképzés a térségünkben élő nyelvtanárok részére, elsősorban a Szakképzési Centrummal közvetlenül vagy közvetetten együttműködő oktatók bevonásával.

3. A képzésekbe bevonni kívánt célcsoport számára tájékoztatás és toborzó tevékenység végzése.

4. Előzetes nyelvi tudásszint felmérés a célcsoport érdeklődő tagjai körében. Az eredmények ismeretében
egyéb szempontokat is figyelembe véve képzési csoportok kialakítása, időponthoz, helyszínhez, oktatóhoz rendelése.

5. Az online adminisztrációs szoftver feltöltése a megfelelő adatokkal.

6. A képzések nyomon követése, minőségellenőrzése, óralátogatások szervezése, esetleges nem megfelelősségek javítása.

7. Modulzáró tesztek megíratása, elégedettségmérő kérdőívek kitöltetése és elemzése.

8. Tanúsítványok kiadása rendezvény keretén belül.

9. Az FKTV és a pályázati követelményeknek megfelelő jelentések elkészítése. 120 órás képzéseket tartunk, a csoportok létszáma nem haladhatja meg a 14 főt. 12 fős átlagos létszámmal számolva
várhatóan 59 képzési csoportot alakítunk ki. A képzések a Szakképzési Centrum tagintézményeiben valósulnak meg.

A projekt megvalósításával összefüggő szakmai feladatok közé tartozik még:

a) szakmai megvalósító(k) biztosítása; A képzéseket egy külső képző valósítja meg, azonban a Szakképzési Centrum munkatársai részt vesznek a tervezésben, a projektet saját maguk is ellenőrzik.
b) képzések minőségbiztosítása, folyamatmenedzsment tevékenységek; A képzések minőségbiztosítását külső szolgáltató fogja ellátni. A minőségbiztosítási tevékenységek a Megvalósíthatósági Tanulmányban részletezésre kerülnek.

Projekt megvalósításához szükséges, a szakképzési centrumok szolgáltatásfejlesztését elősegítő egyéb tevékenységek

a) a megvalósítással összefüggő tárgyi eszközök, oktatási segédeszközök, felszerelések beszerzése, különös tekintettel a nyelvtanulást segítő digitális eszközökre; Pályázati projektünk keretén belül 5 nyelvi labort alakítunk ki, amelyeket a képzések megvalósítása során és azt követően is hasznosítani fogunk.

b) online tananyagok elérhetővé tétele; Mind angol, mind pedig német nyelvből 4-4 nyelvi szinten online tananyagot is elérhetővé teszünk a képzettek számára.

c) a nyelvoktatást végző pedagógusok továbbképzési lehetősége. A hazai modern nyelvtanári továbbképzések közül a legnagyobb országos rendezvény a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének éves konferenciája. Az ezen a rendezvényen a részt vevők visszajelzései alapján legjobb értékelést kapó előadókat tervezzük meghívni. Ezen keretek között három alkalommal tervezünk továbbképzést. 

GALÉRIA

Tanuljunk idegen nyelveket!

GINOP6.1.3. plakát.jpg
kis tábla.jpg
projektnyitón készült kép.jpg


KIMIKK
Bajai Ágazati KépzőközpontBajai Független VizsgaközpontBányai Júlia BajaEU Szakképzési Hét hivatalos partnereJelky András BajaKalocsai DózsaKossuth Zsuzsanna KalocsaRadnóti KollégiumTürr István Baja
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Bajai Szakképzési Centrum

   6500 Baja, Petőfi Sándor u. 3.

  • Telefon: +36 79 521 080

   E-mail: Szakmai ügyekben: info@bajaiszc.hu; Gazdasági ügyekben: virag.tibor@bajaiszc.hu

   OM azonosító: 203028

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E/2020/000256


  2024Bajai Szakképzési Centrum