Ugrás a fő tartalomra

6500 Baja, Petőfi Sándor u. 3.


+36 79 521 080

Széchenyi 2020

Hírek


2023. jan. 11.
Intézmény
 • Bajai SZC

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató 8. osztályosok részére a 2023/2024-as tanévre jelentkezéssel kapcsolatban

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató a 2023/2024-as tanévre

 Minden képzésre vonatkozik a következő:

 • a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következők egyike: angol vagy német
 • felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik
 • egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
 • kollégiumi elhelyezés biztosított,
 • ösztöndíjban részesülnek a tanulók
 • a tanulmányi területekre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek

Technikumi képzések:

 

Tanulmányi terület kódja:

Szakképesítés megnevezése:

Szakma leírása

Képzési idő

 0060

Szociális ágazat:

5 0923 22 04

Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens

Szociális ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, a gyermekjóléti szolgáltatások és gyermekvédelmi szakellátás területén végzi feladatait. A különböző életkorú, segítséget igénylő személyek, gyermekek, családok számára nyújt segítséget az életvezetésben, valamint intézményi keretek között biztosít támogatást problémáik megoldásában. Terápiás csoportok működését segíti, közösségi programokat szervez. A szolgáltatást, ellátást igénybe vevők problémái kezelésében, megoldásuk érdekében együttműködik hatóságokkal, intézményekkel, szervezetekkel.

Szociális segítők, szociális szakgondozó vagy ifjúságsegítő munkakört tölthet be.

5 év

 

 

0061

Fa- és bútoripari ágazat:

5 0722 08 02

Faipari technikus

A fa- és bútoripari ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A faipari technikus a bútoripari, épület-asztalosipari, fűrészipari termékek gyártásában vesz részt. Gyártmánytervezési, gyártáselőkészítési, gyártásszervezési, termelés­irányítási, gyártástechnológiai és minőségellenőrzési feladatokat lát el, melyhez digitális technikát használ.

5 év

0062

Kreatív ágazat:

5 0722 08 02

Grafikus

Kreatív ágazat - képző- és iparművészet terület - 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv- és lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Munkája során vezetőtervező mellett a grafikai tervezési folyamatban különböző szakmairányú tevékenységeket és kisebb önálló tervezési munkát végez.

5 év

 0063

Specializált gép- és járműgyártás ágazat:

5 0716 19 04

Gépjármű- mechatronikai technikus

(Szerviz szakmai irány)

Specializált gép- és járműgyártás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

·        a gépjárművek ellenőrzését végzi;

·        megállapítja a hibákat és zavarokat, ehhez automatikus mérő- és vizsgáló rendszereket, programokat használ;

·        kezeli a járműveket, és azok rendszereit, üzembe helyezi a járműveket;

·        mechanikus és elektromos alkatrészeket össze és szétszerel, valamint ellenőriz;

·        járműveket és rendszereket karbantart, javít és beállít;

·        hibákat és zavarokat keres, mér, mérési eredményeket értékel;

·        munkahelyi logisztikai ismereteket alkalmaz;

·        minőségi, valamint a munkavégzéshez szükséges utasításokat értelmez;

·        elvégzi a javítandó gépjármű állapotfelmérését, hiba megállapítását;

·        működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, diagnosztikai és mérőeszközöket; felhasználja a tanult logisztikai ismereteket. 

5 év

 0064

Szépészet ágazat:

5 1012 21 01

Fodrász

5 1012 21 03

Kozmetikus technikus

A szépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A fodrász szakmához tartozó szolgáltatások magukba foglalják, a haj-, a fejbőr, arcszőrzet formázását, tisztítását, ápolását, a különböző hajvágásokat, a vizes és száraz haj formázását, a haj tartós formaváltoztatását, színváltoztatását, alkalmi frizurát, tanácsadást. A fodrász szolgáltat: nőnek, férfinek, gyermeknek egyaránt.

A kozmetikus technikus kozmetikai alap és kiegészítő műveleteket végez, diagnosztizál, kezelési tervet állít össze, professzionális kozmetikumokkal dolgozik. Hozzájárul és támogatja az ápoltság, higiénia, szépség és egészség megőrzését.

5 év

 

 

 

Szakképző iskolai képzések:

 

Tanulmányi terület kódja:

Szakképesítés megnevezése:

Szakma leírása

Képzési idő

0050

Fa- és bútoripari ágazat:

4 0722 08 01

Asztalos

4 0723 08 03

Kárpitos

Az asztalos egy olyan faipari szakma, amelyet a hagyományos kézműves munka mellett a gépi technológia, a digitalizáció jellemez. Az asztalos különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti munkák elkészítését, szerelését, javítását és felújítását végzi.

A kárpitos egy olyan bútoripari szakma, mely esetében megrendelés helyszínén felméri a kárpitozási munkát. A termék típusának, jellegének megfelelően hagyományos, vagy modern kárpitozási technológiát választ. A kárpitozási műveletnek megfelelően többnyire kézi szerszámokkal, kézi kisgépekkel, kisebb mértékben gépekkel dolgozik. Az ergonómiai követelményeknek megfelelő méret és formai kialakításra ügyelve elkészíti a bútorok, ajtók, járművek és belső terek, szerkezetek kárpitozási munkáit, javítását, felújítását.

3 év

0051

Építőipar ágazat:

4 0732 06 03

Burkoló,

4 0732 06 05

Festő, mázoló, tapétázó,

4 0732 06 08

Kőműves

A burkoló szakember az épületek, építmények kültéri és beltéri hidegburkolatait, valamint a beltéri fal, és padlófelületek melegburkolatát készíti el, javítja és bontja. Az épület díszítő, valamint homlokzat-, lábazat burkolatait készíti, azokat kijavítja, felújítja és bontja, burkolatokat és térburkolatokat készít, javít, bont.

Festő, mázoló, tapétázó feladata a különféle alapfelületek festése, mázolása, díszítése, megóvása a környezet hatásaival szemben. A megfelelő bevonatrendszer kiválasztásához elengedhetetlen a szakszerű felületdiagnosztika, majd a felület előkezelése - előkészítése. Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, a munka, környezetvédelmi, és biztonsági előírások szerint végzi.

A kőműves hozza létre az épületek alapjait, legfőbb szerkezeteit, boltíveket és boltozatokat, lépcsőket épít, elvégzi a külső és belső vakolást. Keze nyomán lesz a tervből valóságos szerkezet, ezt követően előkészíti az épületbefejezéséhez szükséges egyéb építőipari munkálatokat.

3 év

0052

Gépészet ágazat:

4 0715 10 07

Gépi és CNC forgácsoló

4 0715 10 08

Hegesztő

A gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A gépi és CNC forgácsoló műszaki rajz alapján, a megmunkálandó anyag ismeretében megtervezi az adottalkatrész hagyományos szerszámgépen való gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai adatokat. A szerszámgépen beállítja a forgácsolási jellemzőket és legyártja a munkadarabot. CNC megmunkálógépeken, gyártósorokon szakszerűen használja a munkadarabbefogó- és továbbító eszközöket. Programot ír és tesztel egyszerűbb alkatrészek CNC gépen történő gyártására. A gép felszerszámozását követően hagyományos vagy CNC gépen alkatrészt gyárt. 

A hegesztő szakember a tanult kézi ívhegesztési, lánghegesztési és vágási technológiák felhasználásával hegesztett fémszerkezeteket készít hegesztéstechnológiai utasítás (WPS) alapján. Anyagismereti és geometriai tudására építve anyagot választ és anyagmennyiséget határoz meg a feladathoz. A szerkezetépítési munkáját biztonságosan, magas minőségi szinten, a vonatkozó szabványok előírásainak megfelelően végzi.

A hegesztési hibákat képes beazonosítani hibakódok alapján és kijavítani. A minőségirányítási rendszerek elvárásainak megfelelően, munkaközi és végellenőrzést végez és további vizsgálatokra előkészíti a munkadarabot. Fémszerkezeteket, és csővezeték rendszereket gyárt, javít a gyártási és technológiai dokumentáció szerint, az irányítási rendszerek eszközeinek felhasználásával, munkájában alkalmazva az infokommunikációs eszközöket.

3 év

         

 

 

 0053

Szociális ágazat:

4 0923 22 03

Szociális ápoló és gondozó

A szociális ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A szociális ápoló és gondozó bentlakást vagy nappali ellátást biztosító szociális intézményekben, illetve az ellátást igénylő otthoni környezetében, gondozói munkakörben végzi tevékenységét. Életkoruk, egészségi, mentális vagy fizikai állapotuk miatt segítségre szoruló (idősek, fogyatékosok, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalansággal küzdő) személyeket ápol és gondoz. 

3 év

0054

Elektronika és elektrotechnika ágazat:

4 0713 04 07

Villanyszerelő

(épületvillamossági szakirány)

Az elektronika és elektrotechnika ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Lehetséges szakmairány: Épületvillamosság szakmairány.

A villanyszerelő épületek, technológiák és hálózatok hagyományos és intelligens villamos és napelemes rendszerének kialakítását végző szakember. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló és elosztó berendezést telepít, ipari energia elosztó vezetéket, kábelt, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, javít. Feladatkörébe tartozik a villamos ellenőrző mérések, vizsgálatok és beállítások elvégzése is.

3 év

055

Egészségügy ágazat:

4 0913 03 12

Alapápolási munkatárs

Alapápolási tevékenységet végez a szükségleteknek megfelelően. Vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészít és segédkezik; a beteg állapotváltozását észleli. A biztonságos és minőségi betegellátás szempontjainak figyelembevételével, az etikai és a jogi normák betartásával részt vesz az egészségügyi ellátás megelőző, gyógyító-, gondozó-, és rehabilitációs folyamataiban. Biztonságos betegkörnyezetet alakít ki és tart fenn, betegkomfortot biztosít.. Előkészít diagnosztikus és terápiás eljárásokhoz, lebonyolításuknál segédkezik. Szükség esetén elsősegélyt nyújt. Közreműködik az egészségfejlesztési tevékenységekben.

3 év

 

 

Megosztás

KAPCSOLÓDÓ HÍREK


Beiskolázási tájékoztató

Beiskolázási tájékoztató

Beiskolázási tájékoztató

2023. jan. 12.
Intézmény
Felvételi tájékoztatók

Felvételi tájékoztatók

PÁLYAVÁLASZTÁS ELŐTT ÁLLÓK FIGYELMÉBE - JELENTKEZÉST SEGÍTŐ ADATOK. MIND AZ 5 ISKOLA KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA EGYHELYEN.

2023. jan. 16.
SZC
Türr DÖK Diáknap képe

04.05. TÜRR100 – A DIÁKÖNKORMÁNYZAT NAPJA

Április 5, péntek tanítás nélküli munkanap volt az iskolánkban, és a centenáriumi megemlékezést követően számos program közül választhattak tanulóink.

2024. ápr. 8.
Intézmény


KIMIKK
Bajai Ágazati KépzőközpontBajai Független VizsgaközpontBányai Júlia BajaEU Szakképzési Hét hivatalos partnereJelky András BajaKalocsai DózsaKossuth Zsuzsanna KalocsaRadnóti KollégiumTürr István Baja
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Bajai Szakképzési Centrum

   6500 Baja, Petőfi Sándor u. 3.

  • Telefon: +36 79 521 080

   E-mail: Szakmai ügyekben: info@bajaiszc.hu; Gazdasági ügyekben: virag.tibor@bajaiszc.hu

   OM azonosító: 203028

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E/2020/000256


  2024Bajai Szakképzési Centrum